איתור תחום התנדבות

מידע כללי, אתרים שימושיים ועוד.. בשיגרת חירום

קישורים לפורטים, אתרים, מרכזי לימדה בחינם ועוד.
לחצו על הקישור המצורף
10/04/2020
30/03/2020
שירות לגיל השלישי שמעניק תמיכה מרוחקת לשימוש בטכנולוגיה ובאינטרנט
21/03/2020
בעריכת: אבי חצ'ואל | מנהל המחלקה להנהלות ציבוריות ומנהיגות מתנדבת
החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ(
טל' נייד: ‎ 050-6952110‏| avi_h@matnasim.org.il
המלאכה 4 ת.ד. 573 לוד 7110601
21/03/2020
16/03/2020
16/03/2020