איתור תחום התנדבות

אודות

 

של"מ בעברית

 

שיחון של"מ, זמן ישראלי, מדברים עברית בצוותא

 

 

 

תכנית חברתית המזמנת מפגשים על בסיס אישי וקבוצתי בין אזרחים ותיקים דוברי עברית ואוכלוסיות עולים שאינם דוברי עברית.

התכנית תופעל במסגרת פיילוט בחמישה יישובים ותבנה באופן שניתן יהיה בעתיד לשכפל אותה ולהפעיל אותה בישובים רבים נוספים.

התכנית מופעלת בסיוע קרן דליה ואלי הורביץ ומבוצעת על ידי תנועת של"מ – שרות לאומי למבוגר, החברה למתנ"סים.

 

מטרות:

·         לקרב בין גמלאים עולים שאינם דוברי עברית לגמלאים וותיקים דוברי עברית.

·         לשפר את איכות החיים של גמלאים בישראל.

·         לשלב גמלאים עולים במערכי ההתנדבות של תנועת של"מ.

·         לטפל בסוגיית הבדידות של גמלאים עולים חדשים, שאינם דוברי עברית.

 

ערוצי התכנית:

 

מסגרת פעילות של שיחה אישית - שיחון של"מ – תמונות מהחיים

 

פעילות המתבצעת במסגרת של שני אנשים (מתנדב ועולה), מתנדב ומשפחה או זוג מתנדבים וזוג עולים.

השיח מכוון לנושאים שמהווים חלק משמעותי מהשיח של עולים חדשים / ותיקים.

המתודה לעידוד השיחה – תמונות המתעדות סיטואציות אמינות מהחיים, בסביבה הטבעית על ידי מתנדבים.

 

מסגרת פעילות של שיחה קבוצתית - זמן ישראלי

 

מפגש של מתנדב עם קבוצת עולים סביב תכנים אקטואליים – חברתיים.

המפגשים יעסקו בשלושה מעגלים:

         מה התחדש אצלי?

         מה התחדש בארץ ובעולם?

         ומה יקרה בשבוע הקרוב הקהילה?

 

 המתנדב יקבל חוברת פעילויות שתלווה אותו במהלך המפגשים. בחוברת יוצגו כלים חווייתיים ליצירת שיח בעברית. כדוגמת,

קופסת מילים – בקופסא ישימו העולים מילים חדשות שהם למדו, ניתן יהיה לשלוף מילה ולשוחח עליה. להזמין כל אחד לקחת מילה הביתה ולהכין עליה משפט / סיפור קצר / אחר וכדומה.

 

מסגרת פעילות של מפגש עולים ומתנדבים - מדברים עברית בצוותא

 

מפגשים המתקיימים אחת לשבוע / חודש / אחר סביב ציר מארגן

המפגשים מזמנים מפגש בין עולים שהגיעו ממקומות שונים.

מסגרות פעילות: מדברים דרך האוכל, החיים הטובים , מדברים ויוצרים בעברית