איתור תחום התנדבות

נוהל הפעלת וביטוח מתנדבים בקהילה

נוהל מספר 7.01 – נוהל הפעלת מתנדבים מבוגרים במרכזים הקהילתיים

מצורפים:
נספח א' – טופס דוגמה להגדרת תפקיד
נספח ב' – שאלות מכוונות בתהליך ראיון עם מועמד להתנדבות
נספח ג' – טופס "שאלון הכרות עם המועמד להתנדבות".
נספח ד' - נוהל אשור העדר רשום על עבירות מין לגברים מתנדבים

10/02/2020

חברי הנהלת של"מ ורכזים יישוביים,

הנני שמחה  לבשרכם שלראשונה בחברה למתנ"סים-יצא לאור נוהל הפעלת מתנדבים מבוגרים במרכזים הקהילתיים.

נוהל זה מכיל נושאים הקשורים לניהול מתנדבים-גיוס, קליטה, לווי, הכשרה ,בטוח ,אשור על העדר עבירות מין ושמור מתנדבים.

הנוהל נכתב על ידי  בסיוע של מבקר החברה ועבר אשור הנהלת החברה  ביום 28.1.2020.

נוהל זה ישמש אתכם בעבודתכם בניהול המתנדבים ביישובים.

עוד צעד משמעותי בטיוב עבודתנו המקצועית בעולם ההתנדבות.

ארנית דקל

 

נוהל  מספר 7.01 – נוהל הפעלת מתנדבים מבוגרים במרכזים הקהילתיים  נוהל מספר 7.01 – נוהל הפעלת מתנדבים מבוגרים במרכזים הקהילתיים
 נספח מספר 7-01-02- טבלת ריכוז מתנדבים    נספח מספר 7-01-02- טבלת ריכוז מתנדבים
 נספח מספר 7-01-01- טופס הפנייה למתנדב    נספח מספר 7-01-01- טופס הפנייה למתנדב
נספח לנוהל הפעלת מתנדבים  7.01.03 - מספרי מטרה תחומי התנדבות 19.1.2020   נספח לנוהל הפעלת מתנדבים 7.01.03 - מספרי מטרה תחומי התנדבות 19.1.2020
הדפסשלח לחבר