איתור תחום התנדבות

למידה מהצלחות

רציונל לתהליך ניתוח התכנית עפ"י עקרונות הלמידה מהצלחות

2/03/2013

למידה מהצלחות – " קריאה בהנאה"

 

רציונל לתהליך ניתוח התכנית עפ"י עקרונות הלמידה מהצלחות

 

מטרת התפיסה "למידה מהצלחות" היא טיפוח תרבות של למידה ארגונית  באמצעות למידה  רפלקטיבית  קרי, למידה מהתנסויות  קודמות וזיהוי הידע שנוצר.

נקודת המוצא של הגישה, הוא איסוף הידע  הרלוונטי לעשייה שנמצא ב"שדה". את הידע הזה ניתן  לתרגם לרמה עקרונית כך שיהפוך לידע שימושי לעשייה דומה. לחילופין, אם תחום הפעילות שונה, יינתן ללמידה "תרגום" מתאים.

רכיבי התכנית שהובילו להצלחתה

·       מטרת התוכנית משקפת צורך אמיתי: בתי הספר זקוקים לעזרה בין סוגי העזרה, דרוש כוח אדם איכותי אשר נענה לדרישות והנחיות משרד החינוך ולימודי הליבה בבית הספר היסודי.

·       שיתוף אינטרסים  בין בעלי עניין: משרד החינוך מייצג את הצורך כפי שנאמר למעלה, הנענה לצורך, תנועת של"מ נענה לצרכי המשרד, ומקבל מענה לצרכי העמותה. עמותות התנדבות מאתרות אתרי התנדבות אטרקטיביים לשילוב כוח האדם הפונה אליהם.

·       הקצאת  משאבי כוח אדם לניהול התכנית הן משרד החינוך והן תנועת של"ם מקצות משאבי זמן לתפקידי הניהול והריכוז של התכנית.

·       שיווק התוכנית: התכנית משווקת על ידי משרד החינוך ורכזת של"מ בחינוך בתי הספר מוזמנים לבחור אם התכנית מתאימה להם, ומנהלות התכנית ממיינות את הפניות, מדרגות את הכניסה ומבהירות את התנאים לכניסה.

·       כניסה לרשות: הרשות המקומית שותפה להטמעת התכנית, גם דרג הפיקוח במשרד החינוך מאשר/תומך/מעודד את תהליכי ההטמעה.

·       ניהול מקומי: רכזת חינוך משמעותית ברשות והצבת רכזת מקומית לתוכנית מטעם של"מ

·       קבוצה פעילה של רכזים/ות לתוכנית קבוצה אשר נפגשת באופן קבוע לצורך העשרה ובירור צרכים.

·       בניית קבוצה של מתנדבי התוכנית בהנהגת הרכזת היישובית, קבוצה הניזונה מתכנים ועקרונות אשר מועברים מן הקבוצה של הרכזות.  

·       סיוע למפגשים יישוביים – גם בתקציב או דמוי תקציב

·       ארגון ותקצוב ימי עיון שנתיים לצורך הוקרה והעשרת המתנדבים הפעילים בתכנית.

·       טיפול שוטף בקשיים בדרכים מגוונות: רכזות מקומיות מול מנהלות ורכזות בבתי הספר, שיתוף בקשיים והצלחות בפורום משותף של קהילת המתנדבים באזור.

·       תקשורת שוטפת ועקבית בין משרד החינוך ושל"ם.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
תגובות
1. מיאו (11/12/2016 11:42:17)