איתור תחום התנדבות

מפגשי הדרכה והשתלמות

4/12/2012
17/12/2010
היום (17.6.10) התקיימה השתלמות מקצועית לרכזי "בנק הזמן" בביה"ס להטמעת ההתנדבות ע"ש כרמלה אבן עזרא ברמה"ש . השתתפו 15 רכזים מישובים שונים .
17/06/2010
בתאריך 15.4.10 התקיימה השתלמות מקצועית לרכזי "בנק הזמן" בנושא הפעלת תוכנה לניהול "בנק הזמן" . הנושא הועבר ע"י מתנדב תנועת של"מ מר גרשון פדרמן שאמור בהמשך לתת תמיכה והדרכה על התוכנה החדשה .
15/04/2010