איתור תחום התנדבות

עדכונים והודעות על פתיחת מועדי הכשרה

ההתנדבות כביטוי למעורבות קהילתית - תכנית קורסים סדנאות והשתלמויות

                                               

      תחום קהילה

המחלקה להנהלות ציבוריות ומתנדבים

 

ההתנדבות כביטוי למעורבות קהילתית במיטבה

            תכנית קורסים, סדנאות והשתלמויות

 

הכוונה להטמיע את חשיבות  מעורבות התושבים כתפיסת עולם מקצועית של כל החשוף בעבודה היומיומית עם אוכלוסיות שונות בקהילה.

מנחי התכנית הינם אנשי מקצוע בתחום בעלי ידע וניסיון רחב בעולם ההתנדבות

 

1. המתנדב אינו מובן מאליו -

 

בֵּירוּר מעמיק ואישי עם המשתתפים על משמעות ההתנדבות ופניה השונים; הפנאי כמרכיב אישי חשוב בסוגי מעורבות בקהילה ומשמעות הבנתו אצל עובדי הקהילה.

 

"שפת ההתנדבות" היא השפה האמורה להידבר בין המתנדב ומפעילו. צריך ללמוד אותה  והיא הכרחית בעולם ההתנדבות.

 

אין ההתנדבות עניין של מה בכך. יש להתייחס אליה באופן מקצועי לחלוטין.

 

הטמעת תפיסת עולם זו הינה תהליך אישי שכל אחד עובר בקצבו.

 

2.  פנאי אינו רק זמן פנוי -

 

עולם הפנאי נגזר מהחלל היומיומי בו אנו נעים והמהווה פיסת קרקע אישית ביותר הנותרת מסך מחויבויותינו בחברה בה אנו חיים.

 

מושג הפנאי מייחס לפרט את זכות הבחירה העומדת לו ביחד עם האחריות שעליו ליטול על עצמו באשר למהות בחירתו.

 

מוטיבים אלה מקבילים למחוללי ההתנדבות ועצם השקתם מסייע להבנת השורש האישי של הפרט להתנדבות.

 

כניסתו המסיבית של הפנאי לחיינו בעידן הטכנולוגיה המתפתחת הופך אותו לבסיס מהותי לקיומנו היומיומי ויוצר קרקע רחבה ביותר של הזדמנויות וצרכים להתנדבות.

 

חיבורם של "הפנאי" ומומנט "הזמן" במסגרת האינדיווידואלית אותה מגדיר כל פרט לעצמו מהווה את נקודת המוצא ממנה מתחיל האדם את התהליך הפרטי שלו בדרכו לקראת ההתנדבות.

 

3. ההתנדבות: "שכר ללא משכורת" -

מושגי יסוד בעולם ההתנדבות ומשמעותם בעשייה היומיומית, כחלק מ"שפת ההתנדבות" השגורה במקומותינו; ההשפעה שיש למושגים שגורים על עולם התנדבות והפועלים בתוכו;

 

ההתנדבות כעניין פרגמטי מעבר לרומנטיקה  הרווחת לגביה ומקומו ותפקידו של המפעיל מתנדבים.

 

עולם השכירים מול עולם המתנדבים המשותף והמפריד ביניהם כצומת חשוב ביותר ביכולת להטמעת המתנדב כחלק מהצוות המקצועי במסגרת בה הוא פועל. 

 

השווה והשונה בהתנדבות בגילאים שונים, תרבויות ומעמדים סוציו-אקונומיים שונים.   

     

4. המתנדב - "לקוח הנותן שרות"

 

פיתוח מודולה שלנו וברור התאמתה למציאות המקצועית בה אנו פועלים.  

מה המשמעות של המתנדב כ"לקוח" ושל מי הוא "לקוח";

מה המשמעות של "מתן השרות" של המתנדב.

ראיית השילוב הבלתי נמנע בין היות המתנדב "לקוח" של הארגון שבתוכו הוא פועל ,   

בד בבד עם היותו "נותן שרות" לכל דבר.

מהם זכויותיו וחובותיו של המתנדב ושל הארגון המפעיל מתנדבים-הסכנות   

וההזדמנויות שטומן השילוב ביניהם;

 

במסגרת זו יוצג וינותח "קוד האתיקה" כפי שחובר ע"י המועצה הלאומית  

להתנדבות ואשר הולך ומוטמע כמערכת מחייבת את הפעילים בעולם ההתנדבות;

 

5. מיפוי -"בכל קהילה יש הילה"

מהו מיפוי משימות; מי צריך אותו בכלל ומדוע ?  כיצד מבצעים אותו;

כיצד מנתחים אותו;

 

במסגרת זו נערוך מיפוי אמיתי  לשם שרטוט הפרופיל הקהילתי של הישוב הכולל את המבנה הסוציו- דמוגרפי, שירותים מוסדות ועסקים,  התארגנויות פורמליות ובלתי-פורמליות;

ניתוח ממצאיו יאפשר לנו לממש את פוטנציאל המתנדבים בקהילה אל מול הצרכים שנמצאו במיפוי.

                     

6. איתור וגיוס מתנדבים

 

מהו איתור מתנדבים; כיצד מבצעים אותו; מקורות לגיוס מתנדבים; הגיוס כתהליך מכירה: הכרת המוצר והכרה במוצר, הכרת קהל היעד מתן כלים מגוונים לדרכי הגיוס. 

 

יבוצע תרגיל מעשי לגיוס המבוסס על הפרופיל הקהילתי שהוכן;  

 

7. תהליך ההשמה- האתגר שבמשימה

 

תהליך ההשמה של המתנדב כחלק מרכזי ביותר בקשר שיש למפעיל ולמתנדב; סדנא המבררת את החשיבות שיש בקיומו של תהליך קבלה מסודר של המתנדב למערכת;   

א. הכנת המערכת הקולטת -  ברמה התפיסתית בירור עמדות של הנהלת המערכת וצוותה לגבי ההתנדבות; תיאום ציפיות (תועלות ומחירים) בהעסקת מתנדבים;

הכנת המערכת ברמה הארגונית לקליטת המתנדבים: הגדרת תפקידים ברורה; חלוקת סמכות ואחריות; הכנת סביבת עבודה; מתן כלים להקצאת משאבים להכשרה, תגמול והפעלה.

 

ב. קליטת המתנדב לתפקידו - היכרות עם מניעי המתנדב, ניתוחם ומשמעות קיומם לגבי המתנדב והמערכת המפעילה;  

כללי "עשה ואל תעשה" לגבי מניעי המתנדב; הראיון הוא תהליך מכירה ששיאו הוא ביצוע עיסקה:

·        הראיון האישי משחקי תפקידים  והקניית כלים מעשיים.

·        הראיון ככלי מרכזי להצגת הארגון בפני המתנדב, לימוד אודות רצונותיו וכישוריו והגדרה מוסכמת של המשימה והתוצאה הרצויות על בסיס תאום ציפיות.

·        "חוזה ההתקשרות" כמוטיב המבטא את סיכומה של "העיסקה" בין המתנדב לארגון:

·        משמעות החוזה המפרט את החובות והזכויות של המתנדב והארגון;

·        סוגים שונים של חוזים - ניסוחים ודרכים להטמעתם.

 

8.  ההתנדבות - "עמל מתוגמל"

 

גיוס מתנדב הוא זיעת אפיים - שימורו קשה שבעתיים...

חשיבות שימורו, תחזוקו של המתנדב ושל מערך ההתנדבות.

בירור מערך התגמולים אותו חייב כל ארגון המפעיל מתנדבים לבנות עבור מתנדביו; תכנון מערך הכשרה, הדרכה וליווי כנדבך להשבחת תיפקודו והצלחתו בתפקיד .

תכנון מערך מובנה להוקרה, ולהעשרה חברתית, חיזוק גאוות היחידה, (כלים לבניית מסגרות חברתיות של המתנדבים בתוך הארגון).

 

חשיבותו של ה"משוב" במהלך תחזוקו של המתנדב. משחק תפקידים להמחשה.

 

ביטוח המתנדב על כל היבטיו.

 

פיטורי מתנדב: הכיצד וכיצד; מהם דרכי ההתייחסות המקצועיות כלפי המתנדבים ההופכים ל"חלק מהנוף" כדבר מובן מאליו; מה עם אלה שאינם מתאימים וכיו"ב.

 

9.          "הגות על מנהיגות"-

 

החשיבות הקיימת בטיפוח מנהיגות מתנדבת.

 

עולם ההתנדבות הינו עולם הירארכי שקיימים בו סוגים שונים של מנהיגים. כיצד יש לפעול עם אותה שכבת מנהיגים בארגון תוך מיצוי מרבי של הפוטנציאל הגלום בהם על רקע קשיים אפשריים בצומת שבין העובד במערכת למנהיגותה.

 

הצגת סוגי מנהיגות שונים וניתוחם על רקע עולם ההתנדבות בו הם באים לביטוי.

 

חשיפה לתנועת של"מ (שרות לאומי למבוגר) תנועה עממית המושתתת כולה על טהרת ההתנדבות.

 

10.     מתחרות לשיתוף פעולה –

 

המערכת הקהילתית הומה בזרמים תחרותיים ודורסניים ומהווה במה פורייה להתהוויות שונות של כוחות הנפגשים לא אחת ליד אותה באר של משאבים.

מערך של שיתוף פעולה בין ארגוני ותוך ארגוני, והמערך הממסדי, כל אלה אינם מחזה נפרץ במקומותינו. ארגונים רבים מוכנים להתחלק בהוצאות ולא בהכנסות...

 

הנחות יסוד אלה הינן נקודת מוצא לסדנא שתבחן את המשמעות שיש לשיתופי פעולה,  את המחירים שיש לשלם ואת אלה הנגבים כתוצאה מאי-שיתוף פעולה. שיתוף פעולה הינו צורך שיש וניתן לממשו.

 

הסדנא תכלול תרגיל החושף את האחריות האישית של כל אחד מאיתנו על קיומו או העדרו של שיתוף פעולה. זוהי סדנא המסיימת את השלב הראשון של התהליך ומתפקידה יהיה למקד שורה של  שיתופי פעולה מעשיים בין ארגוניים על בסיס לוח זמנים מוסכם לביצוע.

 

11. הוועדה, צעידה או מעידה

 

הפעלת ועדות הינה אפיק ארגוני למעורבות קהילתית. שתי שאלות ביסוד העניין:

האם הוועדה היא כלי או מטרה, והאם היא נכס או מטרד;

 

בסדנא יינתנו כלים מעשיים להקמה ולהפעלה מקצועית ואפקטיבית לאורך זמן.

ייבחנו סוגים שונים של ועדות כגון ועדת היגוי, ועדת משימה וכיו"ב;ייערך תרגיל סימולציה לניהול ועדה; תינתן לכל משתתף משימה מעשית להקמה והפעלה של ועדה.

 

12. ההתנדבות - איום או הזדמנות

 

בעידן של קיצוצים ומחסור מהווה ההתנדבות מענה זמין וחסכני. ניצול המשאב האנושי כמענה לחסך שנוצר בעקבות מדיניות חברתית -כלכלית של הממסד נותנת אומנם פתרון אך  בו זמנית יוצרת איום על מעמדו של השכיר וסכנה כי ניתן לפתור מחויבויות חברתיות של הממסד ע"י מילוי החלל במתנדבים.

 

תיבחן הסוגיה הכלכלית על היבטיה השונים מול הפתרונות שנמצאו במציאות. יינתנו סוגי התייחסות רצויים במצבים אלה וסוגי מצבים שיש להימנע מהם. מהי הדרך האופטימלית לקליטתו והפעלתו של המתנדב במערכת שיש בה שכירים.

 

13. שיווק השיווק

 

גיוס המשאבים הינו צורך שורשי של כל ארגון בכלל, ובמיוחד של ארגון המפעיל מתנדבים.  זוהי מיומנות נלמדת.

הסדנא תקנה כלים להכרת מסגרות משאבים שונות בישראל (קרנות; מוסדות ממשלתיים; עסקים; תעשייה וכיו"ב). כמו כן יתבצע משחק תפקידים שתפקידו לחשוף את הכרוך בשיחה לגיוס משאבים; ייערך תרגיל בכתיבת בקשה לקרנות וכיו"ב; ייבחנו הסוגים השונים של משאבים שניתן לגייסם.

 

14. הרכז במרכז

 

מה מקומו של הרכז במערכת המפעילה מתנדבים ? (בין אם הוא שכיר או מתנדב)  

 

תוגדרנה דרכים להכנסתו לתפקיד, הגדרת תפקידו, מחויבויותיו וזכויותיו; מהם התנאים לבחירתו לתפקיד וכיצד מנהלים מערכת של רכזים בארגון. כמו כן יוקדש פרק לדיון במערך היחסים בין הרכז לממונים עליו (בין אם הם שכירים או מנהיגים מתנדבים.)

 

 

15. הקמה וניהול ארגון מתנדבים

 

דרכים להקמה של ארגון מתנדבים כמערכת סטטוטורית או כתנועה חברתית;

ייבחנו ההיבטים החוקיים והניהוליים המתבקשים מכל מודל; תמוקד הייחודיות לכל מבנה; ייבנה חזון לארגון ומתוכו ייגזרו יעדי הפעולה ודרכים למימושם; תילמד סוגיה של בניית תקציב בארגון לפי היעדים ועבודה לפיו; יינתנו כלים לבניית תכנית פעולה בארגון ולהפעלתה;

 

16. ארגון לארגון-פרגון?!

 

מהות מערכת המאגדת בתוכה ארגוני מתנדבים שונים; סוגיות בהקמת מערך ארגוני מתנדבים בישוב; ייבחנו היתרונות והחסרונות בהפעלת מערכת מעין זו; מהן הטכניקות לתחזוקת מערכת "קואליציונית" כזו בישוב; מהם האיומים וההזדמנויות המאפיינים ארגון כזה בתוכו ובקרב מערכות ציבוריות החיצוניות לו; יוצגו אופָנים שונים אפשריים  לניהול מערכת מורכבת; ייבנה פרויקט משותף לטובת הקהילה כמרכיב מסיים של התכנית.

 

17. התנדבות מפעלית

 

התנדבותו של המגזר העסקי והמפעלי הפכה זה לא מכבר לנורמה בה מתברכים רבים. השילוב בין הקהילה לתעשייה והמסחר כחלק מתשקיף אותו מבקש המגזר הנ"ל להראות מדרבן עשייה בתחום זה לרווחת הקהילה.

היום אנו עדים לזרם קולח של קבוצות מאורגנות של עובדים מכל רבדי התעשייה, המסחר והמערכות הממשלתיות והצבאיות המתדפקות על דלתות הקהילה ומציעות את מוכנותן לתת.

 

תבוררנה סוגיות בייחודיות ההתקשרות (הפעלת המתנדבים כקבוצה; התנדבות אד-הוק מול משימה מתמשכת; המשמעות ההזדמנות למיצוב המוניטין של הארגון באמצעות מעורבותו ההתנדבותית בקהילה. הלוגיסטית;) תוצג מניפת אפשרויות רחבה לשילוב העובדים בעשייה התנדבותית; תודגש חשיבות

 

 

18.     שעת חירום שעה של אמת

 

מהי שעת חירום ומהם פניה השונים;  מה, אם בכלל, יש-בה המייחד אותה לגבי גיוס והפעלת מתנדבים. מהן ההזדמנויות הטמונות בשעה כזו ואילו אתגרים/סכנות/איומים/אכזבות מקופלות בתוכה.

 

יחידה זו תלווה בתרגיל בחלוקה לקבוצות שיבחן את ההיבטים השונים לעניין המתנדבים והמערכת המפעילה אותם.

 

א. מתנדבים בשעת חרום, מתנדבים לשעת חרום:

מה המשמעות של כל אחד מהמצבים הללו לגבי המערכת המפעילה ולגבי המתנדבים עצמם

 

ב. ההתנדבות בַּמלחמה, ההתנדבות בְּמלחמה:

סדנא מיוחדת הדנה באפיונים של ההתנדבות בעת מלחמה אך בוחנת באותה עת את התנהלות המערך ההתנדבותי בתוך עצמו ביחס למטלותיו המוצהרות.

הסדנא כוללת ממצאים עדכניים ממלחמת לבנון השנייה וממצבי חרום נוספים.

 

ג. הקמת מטה מתנדבים לשעת חרום:

סדנא משימתית שנועדה לסייע במתן כלים אופרטיביים להקמת מטה יישובי לשעת חרום לשם הפעלת מתנדבים.

הסדנא בנויה על כל החומר שנדון בסדנאות בפרק שתואר לעיל. במהלכה ייבנה המערך המותאם לקהילה הלומדת תוך שילוב תרגילים לשעת אמת.

 

19. הגימלאוּת- פרישה או פרישות

 

מפגשי הכנה לפורשים ממעגל העבודה: ההתמודדות עם המצב החדש שנוצר; משמעות הזמן הפנוי והפנאי; זכויות בתחומי הבטוח הלאומי, פנסיה וקרנות גמל; יעוץ פנסיוני; הרגע שאחרי-רכוש,צוואות וירושות; ניהול חיי הזוגיות והמשפחה; הבריאות במרחב החיים החדש גורמי סיכון והזדמנות; ניהול החיים הכלכליים; כלים לפתיחת קריירה שנייה; ההתנדבות כמוצר זמין על המדף;

 

20. מנהיגות נשים- "להאשים או להגשים"

 

בחינה מדוקדקת בפער השגור בין ההצהרות אודות החשיבות בהשתלבותן של נשים במסגרות ההנהגה בקהילה לבין הביצוע בפועל.

 

תאור המצב המעודכן במעורבות נשית בתהליכי קבלת ההחלטות בקהילה על רקע

 המצב בעבר.

 

מה חלקו של השוביניזם הגברי בקיומו של הפער ?

 

מה חלקה של האישה  בשימורו של המצב הקיים ?

 

אילו משוכות אמורה האישה לעבור בדרכה למסגרת מנהיגותית ביחס לגבר ?

 

מהי מניפת התפקידים הפוטנציאלית למנהיגה בקהילתה ?

 

מהם התפקידים בפועל, שהנשים נושאות כמנהיגות קהילתיות ?

 

רעיונות לשיפור המצב הקיים

 

 

21. פנאי ואני-מי שולט על מי

 

הפנאי כמצב נבחר ע"י הפרט מהווה זמן איכותי עבורו.

 

הסדנא מבקשת לברר עד לאן נמתחת בחירתו של הפרט ומאיזו נקודה הוא מפסיק לשלוט בזמנו הפנוי ונסחף לתוך מחויבות שהחלה בבחירה אך נמשכת לתוך מצב כפייתי כלשהו.

 

תרגיל לבירור מצבים העומדים לפתחו של הפרט ואשר עלולים לגרור אותו לפעילות פנאי  שהיא מעבר לבחירתו הראשונית.

 

פריסה של רעיונות כיצד ניתן להימנע מכניסה ללבירינט כזה.

 

 

הסדנאות כוללות:

 

·       מצגות עדכניות ומרעננות

·       דיונים קבוצתיים

·       ניתוח אירועים

·       משחקי תפקיד

 

בסדנאות ישולבו תרגילים ומטלות לביצוע מעשי בשטח.  

 

מסגרת מינימלית של מפגש הוא שעתיים לימודיות

 

כל פרק בתכנית מועבר כסדנא חווייתית

 

הסדנאות תבוססנה על השתתפות פעילה של הקהל

 

חלק בלתי נפרד מהמפגשים יעסוק בבעיות מקצועיות מהעבודה השוטפת אשר תשולבנה בחומר הנלמד.

 

התכנית המוצעת הינה מודולרית ועניינה לענות מקצועית על צרכי הארגון המזמין אותה.

 

 

לפרטים נוספים ותאום מפגשים:

 

ארנית דקל מנהלת תנועת של"מ

 050-6758289      דוא"ל:shalem@matnasim.org.il פקס:   03-5407138

 

יוֹרי הירשפלד מנהל המח' להנהלות ציבוריות ומתנדבים

050-7341965           דוא"ל:yorih@matnasim.org.il פקס:   04-9510305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר