איתור תחום התנדבות

לוח מודעות

טופס הפנייה למתנדב

טופס הפניה למתנדב

 

הריני מאשר (ת) בזה כי המתנדב:  _________________________________

ת.ז. __________________    כתובת: ____________________________

התנדב(ה)  לעבוד בתפקיד: ______________________________________

_________________________________________________________

 

למען (נא לציין זהות הגוף או האדם שלמענו נעשית הפעולה ואת מקום הפעולה):

_________________________________________________________

_________________________________________________________

החל ביום: ___________________      לתקופה של: __________________

 

הפניה זו ניתנה לעניין פרק י"ג: תגמולים למתנדבים, לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),

התשנ"ה – 1995, שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה.

 

 

______________________               _______________           _____________

שם וחתימת המפנה                                  חותמת                                 תאריך

(מנהל(ת) המתנ"ס                                   (החברה למתנ"סים)                                             

 

 

 

______________________               _______________           _____________

שם הרכז(ת) המפעיל את הפרוייקט              חתימה                                תאריך                                             

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה