איתור תחום התנדבות

משולחן ההנהלה - סיכומי ישיבות חודשיות בהנהלת תנועת של"מ

סיכום ישיבות ההנהלה החודשיות העוסקות במכלול נושאי הליבה, חשיפת  תכניות התנדבות חדשות בתנועת של"מ, פעילות הראויה לציון במחוזות והסניפים השונים ועוד.. ..הסיכומים השונים  מופיעים  באתר של"מ, בספריית, אודות (בר עליון).

 

4/02/2014
במסגרת ההחלטה שגובשה בהנהלת תנועת של"מ על הקמתם של צוותי עבודה בתחומים שונים, הוקם צוות שיווק שבראשו עומד איציק מנור רכז תחום מחשבים וחבר הנהלת תנועת של"מ.

19/03/2010
 Previous Page