משולחן ההנהלה - סיכומי ישיבות חודשיות בהנהלת תנועת של"מ

משולחן ההנהלה

סיכום ישיבת הנהלת של"מ מיום ה' ב' בשבט  תשע"ב  26.1.2012  סיכום ישיבת הנהלת של"מ מיום ה' ב' בשבט תשע"ב 26.1.2012
סיכום ישיבות ההנהלה בין השנים 2008 ועד 2011  סיכום ישיבות ההנהלה בין השנים 2008 ועד 2011
סיכום ישיבת הנהלה מיום חמישי 23.2.12  סיכום ישיבת הנהלה מיום חמישי 23.2.12
סיכום ישיבת הנהלת תנועת של"מ מיום 19.4.12  סיכום ישיבת הנהלת תנועת של"מ מיום 19.4.12
סיכום ישיבת הנהלת תנועת של"מ 31.5.12  סיכום ישיבת הנהלת תנועת של"מ 31.5.12
ישיבת הנהלה מיום ה' 28.6.12  ישיבת הנהלה מיום ה' 28.6.12
סיכום ישיבת הנהלת תנועת של"מ מיום ה' 23.8.2012  סיכום ישיבת הנהלת תנועת של"מ מיום ה' 23.8.2012
סיכום ישיבת הנהלה מיום ה' 29.10.2012  סיכום ישיבת הנהלה מיום ה' 29.10.2012
סיכום ישיבת הנהלה 27.11.2012  סיכום ישיבת הנהלה 27.11.2012
סיכום ישיבת הנהלה מיום ה' 31.1.2013  סיכום ישיבת הנהלה מיום ה' 31.1.2013
סיכום ישיבת הנהלה 28.2.2013  סיכום ישיבת הנהלה 28.2.2013
סיכום ישיבת ההנהלה מיום 9.4.13  סיכום ישיבת ההנהלה מיום 9.4.13
סיכום ישיבת הנהלה 25.7.2013  סיכום ישיבת הנהלה 25.7.2013
סיכום ישיבת הנהלה 22.8.2013  סיכום ישיבת הנהלה 22.8.2013
סיכום ישיבת הנהלה 30.5.13  סיכום ישיבת הנהלה 30.5.13
סיכום הנהלת ישיבת ההנהלה מיום 28.11.13  סיכום הנהלת ישיבת ההנהלה מיום 28.11.13
סיכום ישיבת הנהלת תנועת של"מ מיום 26.12.2013  סיכום ישיבת הנהלת תנועת של"מ מיום 26.12.2013