איתור תחום התנדבות

תל-אביב

15/07/2014
הרצאת חודש מאי של מועדון מתנדבי של"מ בסניף תל- אביב הוקדשה להרצאתה של פרופ' גליה צבר בנושא: מהגרי עבודה? עובדים זרים? מסתננים או פליטים
הארות והערות ראשוניות לנושא מורכב

17/05/2012
 Previous Page