איתור תחום התנדבות

סניפי תנועת של"מ: פרטים והתקשרות

קרית אתא

שם הישוב:

קרית אתא

שם רכז/ת של"ם:

טלפון:

 

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני הרכז/ת:

 

בעלי תפקידים נוספים בצוות של"מ ביישוב :

זהבה צפורה, רכזת שירותי היקף לגמלאי

4239256 – 052

 

שרה ארז, רכזת זהב בגן 054-2476015

Sara_erez8@walla.com

 

חנה לוי, 4782391 – 052

 

אלדו, רכז מועדון "אור ירוק בקהילה"

054-9982800 , ottoaldo@netvision.net.il

הערות:

 

פעילות חברתית למתנדבים:

מועדון חברתי, טיולים, הרצאות, מסיבות

כתובת למשלוח

דואר:

רחוב ומס':

הפלמ"ח 11

ישוב

קרית אתא

מיקוד:

 

שם המתנ"ס

קרית אתא

שם מנהל/ת המתנ"ס:

איציק אדרי

טלפון המתנ"ס:

8456712 – 04

כתובת המתנ"ס

למשלוח דואר:

רחוב ומס':

הפלמ"ח 11

ישוב

קרית אתא

מיקוד:

 

דואר אלקטרוני המתנ"ס:

 

הדפסשלח לחבר