איתור תחום התנדבות

סניפי תנועת של"מ: פרטים והתקשרות

הוד השרון

שם הישוב:

הוד השרון

שם רכז/ת של"ם:

יעקב לוין

טלפון:

 

טלפון נייד:

050-7594955

דואר אלקטרוני הרכז/ת:

levin27@zahav.net.il

בעלי תפקידים נוספים בצוות של"מ ביישוב :

 תמי אלון, רכזת זהב בגן, 09-7759601

052-3530004,

zeevalon@013.net 

 

חיה אלישע, רכזת מועדון אור ירוק

 052-7497744 elisha33@netvision.net.il

 

 

הערות:

 

פעילות חברתית למתנדבים:

 

כתובת למשלוח

דואר:

רחוב ומס':

הרצל 16\2

ישוב

הוד השרון

מיקוד:

 

שם המתנ"ס

 

שם מנהל/ת המתנ"ס:

 

טלפון המתנ"ס:

 

כתובת המתנ"ס

למשלוח דואר:

רחוב ומס':

 

ישוב

 

מיקוד:

 

דואר אלקטרוני המתנ"ס:

 

הדפסשלח לחבר