איתור תחום התנדבות

סניפי תנועת של"מ: פרטים והתקשרות

הרצליה - נוף ים בית פוסטר

שם הישוב:

הרצליה – נוף ים

שם רכז/ת של"ם:

הראל תרצה

טלפון:

09-9584889

טלפון נייד:

050-2002197

דואר אלקטרוני הרכז/ת:

nofyam@foster.matnasim.co.il

בעלי תפקידים נוספים בצוות של"מ ביישוב :

 

הערות:

 

פעילות חברתית למתנדבים:

 

כתובת למשלוח

דואר:

רחוב ומס':

יצחק הנשיא 38

ישוב

הרצליה – נוף ים

מיקוד:

 

שם המתנ"ס

 

שם מנהל/ת המתנ"ס:

 

טלפון המתנ"ס:

 

כתובת המתנ"ס

למשלוח דואר:

רחוב ומס':

 

ישוב

 

מיקוד:

 

דואר אלקטרוני המתנ"ס:

 

הדפסשלח לחבר