איתור תחום התנדבות

היכרות עם תכניות ארציות של תנועת של"מ

מיזם ארצי "קהילה מטיילת"

      

    

            

 

"קהילה מטיילת" – מיזם ארצי להקמת מועדוני מטיילים במתנ"סים

 

 

מאז שנת 2006 מופעלת תכנית "קהילה מטיילת" שמטרתה להקים מועדוני מטיילים במסגרת המתנ"סים ברחבי הארץ. להפעלת התכנית שותפים המחלקה להתחדשות יהודית בחברה למתנ"סים, מתנדבים מתנועת של"מ (שירות לאומי למבוגר) והנהלות המתנ"סים.

 

מטרת הפרויקט הינה לשדרג את מועדוני המטיילים הקיימים ולהקים מועדונים חדשים, וזאת באמצעות ובסיוע מתנדבים מתנועת של"מ בסניפים השונים.

 

עקרונות התוכנית

 

פעילות הטיולים, המהווה חלק מהפעילות התרבותית והחינוכית השוטפת בה עוסק המתנ"ס, הינה פעילות אטרקטיבית היכולה לקרב את האוכלוסייה המקומית למתנ"ס ולפעילויותיו.

 

בכל מתנ"ס קיימת אוכלוסייה, קבועה או מזדמנת הנוטלת חלק בפעילויות השונות המאורגנות במקום. אוכלוסייה זו מהווה גם פוטנציאל משמעותי להשתתפות בטיולים בארגונו של המתנ"ס.

 

המיוחד בפרויקט "קהילה מטיילת" הינו שילוב המתנדבים מתנועת של"מ, שיכולותיהם המקצועיות בעקבות ההכשרה שהם מקבלים, והמוטיבציה שלהם, מסייעים בארגון ובהפעלת הטיולים ומאפשרים גם את הוזלת עלותם.

 

על הפעלת התכנית במסגרת המתנ"ס אחראית וועדת היגוי המורכבת מנציגי המתנ"ס, ממתנדבי תנועת של"מ, ומאנשי מקצוע מקומיים- רכזי ארץ מורשת, מורי דרך וכו'.

 

תפקידה של וועדת ההיגוי (שהיא למעשה "וועדת הטיולים") הוא לבנות את תוכנית הטיולים השנתית ולשווקה לחברי הקהילה, הוועדה אחראית גם על ארגון הטיולים בפועל, בסיוע מנהלתי של שירותי המתנ"ס.  מטריה מקצועית, הכשרה, ועזרה בבניית הטיולים, ניתנת על ידי המחלקה לארץ סביבה ומורשת בחברה למתנ"סים. הכשרה מקצועית בתחום של עבודה עם מתנדבים ניתנת על ידי המחלקה להנהלות ציבוריות ומתנדבים בחברה למתנ"סים.

 

הרכז הארצי של פרויקט "קהילה מטיילת" בתנועת של"מ מסייע בבניית מערך ההדרכה וההכשרה לוועדות ההיגוי ובהפעלתן, ומלווה את הקמת מועדוני המטיילים באופן שוטף, בשיתוף עם הגורמים השותפים לפרויקט.

 

תפקידם של רכזי של"מ במתנ"סים הוא לאתר מתנדבים בעלי נתונים אישיים המתאימים לשילוב בוועדות ההיגוי (וועדות הטיולים) -  מורי דרך, מדריכי טיולים, מטיילים וותיקים, אוהבי ארץ ישראל, "אכפתניקים" לנושא, בעלי יוזמה ויכולת ארגון וכו'.

 

"במשך השנים התקיימו מספר

קורסים לרכזים חדשים ועוד קורסי העשרה לרכזים וותיקים. גם השנה אנו נקיים פגישות במסגרת קורסי העשרה לכל 100 מרכזנו הפעילים ברמות שונות של ארגון טיולים בארץ .

"ישר כח לפעילים "

 מידע מקיף ומעודכן על הפעילות במסגרת פרויקט זה ניתן למצוא במדור המוקדש לנושא זה באתר.

 

kehila3@gmail.com לפרטים ולהצטרפות כתבו לדוא"ל   

 

 

 

הדפסשלח לחבר